×
"Sẽ không bao giờ có bế tắc thật sự nếu bạn còn niềm tin. Chỉ cần có niềm tin, bạn sẽ tìm thấy hi vọng và con đường để bước tiếp.​."

Tiếng Pháo Tiễn Người

Sáng tác: Nhạc Hoa

TONE: Nam: Em, Nữ: Am | STYLE: Slow Surf

Thấy em cười mắt trong ngần, Đẹp như giữa ánh trăng đêm rằm, Mộng mơ tôi về ôm ấp đêm nằm, Đến giữa đời có xa vời, Điều tôi muốn nói không nên lời, Ngắm em tôi, nhìn từ phía xa, xa vời.

[ĐK: ] Ngày em biết nhớ thương một người, Là ngày tôi biết sắp xa em rồi, Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng ai xứng đôi. Một lần thương, vạn lần đau, Buồn tôi đứng phía sau không lời, Biết thương em cũng là lúc tôi, mất người.

Có bao giờ, thoáng trong lòng, Rằng em cũng vấn vương mơ mộng, Rằng em thương, rằng em cũng, động lòng, Tiếng em cười mắt trong ngời, Giờ đây đã mãi xa tôi rồi, Nhớ thương nào lại tìm đến tôi, giữa đời.

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Ngày em biết nhớ thương một người, Là ngày tôi biết sắp xa em rồi, Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng ai xứng đôi. Một lần thương, vạn lần đau, Buồn tôi đứng phía sau không lời, Biết thương em cũng là lúc tôi, mất người.

[ĐK *: ] Ngày em biết nhớ thương một người, Là ngày tôi biết sắp xa em rồi, Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng ai xứng đôi. Một lần thương, vạn lần đau, Buồn tôi đứng phía sau không lời, Biết thương em cũng là lúc tôi, mất người.

** Biết thương em cũng là lúc tôi... mất.. người......

== HẾT BÀI ==

1. Thấy em cười mắt trong ngần, 
Đẹp như giữa ánh trăng đêm rằm, 
Mộng mơ tôi về ôm ấp đêm nằm, 
Đến giữa đời có xa vời, 
Điều tôi muốn nói không nên lời, 
Ngắm em tôi, nhìn từ phía xa, xa vời.

[ĐK: ] 
Ngày em biết nhớ thương một người, 
Là ngày tôi biết sắp xa em rồi, 
Rộn vang tiếng pháo hoa ngang trời cùng ai xứng đôi. 
Một lần thương, vạn lần đau, 
Buồn tôi đứng phía sau không lời, 
Biết thương em cũng là lúc tôi, mất người.

2. Có bao giờ, thoáng trong lòng, 
Rằng em cũng vấn vương mơ mộng, 
Rằng em thương, rằng em cũng, động lòng, 
Tiếng em cười mắt trong ngời, 
Giờ đây đã mãi xa tôi rồi, 
Nhớ thương nào lại tìm đến tôi, giữa đời.

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng" hoặc "sautimthiephong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Hôm Nay


(09/08/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)