Tình Lúa Duyên Trăng

Sáng tác: Hoài An & Hồ Đình Phương
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Song ca

Style: Chachacha | Đơn ca: Nam: Em, Nữ: Am | Song ca: Dm

Ca sĩ: Quang Lê & Ngọc Hạ: Dm | Duy Khánh & Hương Lan: Cm | Huỳnh.N.Công Bằng & Dương Hồng Loan: Cm | Quang Hào & Anh Thơ: Ebm | Tuấn Vũ & Phương Dung: Cm | Hoàng Oanh: Am | Phi Nhung: Cm | Khang Lê: Em | Ngọc Cẩm & Nguyễn Hữu Thiết (trước 75): Cm | Tuyết Lê (trước 75): Gm

Mây bay qua anh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la, 
Nghe xa xa mấy câu hát vè vọng từ đầu thôn đưa về...
Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, 
Biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu, 
Gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu...

Ðêm hôm qua gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trăng thanh, 
Theo dư âm, tiếng ru quyện tròn chừng buộc vào mối duyên lành...
Thương cho nhau nắng mưa cấy cày ngoài ruộng đồng nông sâu, 
Sớm hôm tưới trồng nào quản đời dãi dầu, 
Vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu...
 

[ĐK: ]
Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền, 
Ðây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa êm đềm...
Thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm, 
Nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về trao hương nguyền...

Em em ơi sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm, 
Anh anh ơi nắng mưa có chàng cày ruộng mình mới thơm vàng...
Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, 
Góp đôi mái nghèo làm đượm tình xóm làng, 
Ðể năm tới một mùa được ngàn bát cơm vàng...


* Ðêm hôm nay ánh trăng thắm màu cùng đẹp người vai sánh, 
Trăng thanh ơi chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình...
Yêu thương nhau góp tay giả đều đều gạo mình mau trắng, 
Sớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành, 
Bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành...

Mây bay [Dm] qua anh trăng chiếu [Bb] dần vào ruộng đồng bao [Dm] la
Nghe xa [Gm] xa mấy câu hát [Bb] vè vọng từ đầu [A] thôn đưa [Dm] về.
Quê hương [Bb] ta đất xưa vốn [F] nghèo nhưng giàu tình thương [Bb] nhau
Biết yêu lúa [Dm] màu xa cuộc đời cơ [A] cầu
Gái trai biết [Bb] làm tròn lời thề [C] ghi ban [Dm] đầu.

Ðêm hôm [Dm] qua gió lay lá [Bb] cành chờ cảnh đẹp trăng [Dm] thanh
Theo dư [Gm] âm, tiếng ru quyện [Bb] tròn chừng buộc vào [A] mối duyên [Dm] lành.
Thương cho [Bb] nhau nắng mưa cấy [F] cày ngoài ruộng đồng nông [Bb] sâu
Sớm hôm tưới [Dm] trồng nào quản đời dãi [A] dầu
Vững tin có [Bb] ngày mình được nhìn [C] lúa xanh [Dm] màu.

[F] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ [Bb] sống cùng trăng gió [F] hiền
[Gm] Ðây chính là nơi người tìm trăng [A] lên gió đưa êm [Dm] đềm.
Thay [C] lời một lá thư [F] duyên câu [Dm] hò lại ấm vui [Gm] thêm
Nhọc [C] nhằn càng thấy say [F] quên dân vui đón [Bb] mùa về trao hương [Dm] nguyền.

Em em [Dm] ơi sớm hôm có [Bb] nàng giờ được mùa no [Dm] ấm
Anh anh [Gm] ơi nắng mưa có [Bb] chàng cày ruộng mình [A] mới thơm [Dm] vàng.
Quê hương [Bb] ơi chúng ta sẽ [F] làm tròn cuộc đời tươi [Bb] sáng
Góp đôi mái [Dm] nghèo làm đượm tình xóm [A] làng
Ðể năm tới [Bb] một mùa được ngàn [C] bát cơm [Dm] vàng.

[F] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ [Bb] sống cùng trăng gió [F] hiền
[Gm] Ðây chính là nơi người tìm trăng [A] lên gió đưa êm [Dm] đềm.
Thay [C] lời một lá thư [F] duyên câu [Dm] hò lại ấm vui [Gm] thêm
Nhọc [C] nhằn càng thấy say [F] quên dân vui đón [Bb] mùa về trao hương [Dm] nguyền.

Ðêm hôm [Dm] nay ánh trăng thắm [Bb] màu cùng đẹp người vai [Dm] sánh
Trăng thanh [Gm] ơi chứng cho những [Bb] lời thề trọn [Dm] đời ta chung tình.
Yêu thương [Bb] nhau góp tay giả đều [F] đều gạo mình mau [Bb] trắng
Sớm mai gánh [Dm] nhiều nhiều ngược về đô [A] thành
Bát cơm ấm lòng [Dm] người để cùng sống no lành.

TONE: Nam: Em, Nữ: Am | STYLE: Chachacha

Mây bay qua anh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la, Nghe xa xa mấy câu hát vè vọng từ đầu thôn đưa về... Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, Biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu, Gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu...

Ðêm hôm qua gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trăng thanh, Theo dư âm, tiếng ru quyện tròn chừng buộc vào mối duyên lành... Thương cho nhau nắng mưa cấy cày ngoài ruộng đồng nông sâu, Sớm hôm tưới trồng nào quản đời dãi dầu, Vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu...

[ĐK: ] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền, Ðây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa êm đềm... Thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm, Nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về trao hương nguyền...

Em em ơi sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm, Anh anh ơi nắng mưa có chàng cày ruộng mình mới thơm vàng... Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, Góp đôi mái nghèo làm đượm tình xóm làng, Ðể năm tới một mùa được ngàn bát cơm vàng...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền, Ðây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa êm đềm... Thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm, Nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về trao hương nguyền...

Ðêm hôm nay ánh trăng thắm màu cùng đẹp người vai sánh, Trăng thanh ơi chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình... Yêu thương nhau góp tay giả đều đều gạo mình mau trắng, Sớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành, Bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành...

* Bát cơm ấm lòng người.. để cùng sống no.. lành......

== HẾT BÀI ==

TONE: Dm | STYLE: Chachacha

[NỮ: ] Mây bay qua anh trăng chiếu dần vào ruộng đồng bao la, Nghe xa xa mấy câu hát vè vọng từ đầu thôn đưa về...

[NAM: ] Quê hương ta đất xưa vốn nghèo nhưng giàu tình thương nhau, Biết yêu lúa màu xa cuộc đời cơ cầu, [CHUNG: ] Gái trai biết làm tròn lời thề ghi ban đầu...

[NỮ: ] Ðêm hôm qua gió lay lá cành chờ cảnh đẹp trăng thanh, Theo dư âm, tiếng ru quyện tròn chừng buộc vào mối duyên lành...

[NAM: ] Thương cho nhau nắng mưa cấy cày ngoài ruộng đồng nông sâu, Sớm hôm tưới trồng nào quản đời dãi dầu, [CHUNG: ] Vững tin có ngày mình được nhìn lúa xanh màu...

[ĐK: ] [NAM: ] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền, [NỮ: ] Ðây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa êm đềm... [NAM: ] Thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm, [NỮ: ] Nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về trao hương nguyền...

[NAM: ] Em em ơi sớm hôm có nàng giờ được mùa no ấm, [NỮ: ] Anh anh ơi nắng mưa có chàng cày ruộng mình mới thơm vàng...

[NAM: ] Quê hương ơi chúng ta sẽ làm tròn cuộc đời tươi sáng, [NỮ: ] Góp đôi mái nghèo làm đượm tình xóm làng, [CHUNG: ] Ðể năm tới một mùa được ngàn bát cơm vàng...

== DẠO NHẠC ==

[ĐK: ] [NAM: ] Ai thiếu tình quê lòng hằng mơ sống cùng trăng gió hiền, [NỮ: ] Ðây chính là nơi người tìm trăng lên gió đưa êm đềm... [NAM: ] Thay lời một lá thư duyên câu hò lại ấm vui thêm, [NỮ: ] Nhọc nhằn càng thấy say quên dân vui đón mùa về trao hương nguyền...

[NAM: ] Ðêm hôm nay ánh trăng thắm màu cùng đẹp người vai sánh, [NỮ: ] Trăng thanh ơi chứng cho những lời thề trọn đời ta chung tình...

[NAM: ] Yêu thương nhau góp tay giả đều đều gạo mình mau trắng, [NỮ: ] Sớm mai gánh nhiều nhiều ngược về đô thành, [CHUNG: ] Bát cơm ấm lòng người để cùng sống no lành...

* [CHUNG: ] Bát cơm ấm lòng người.. để cùng.. sống no.. lành......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Học Đệm Hát Guitar Với Những Ca Khúc Tiếng Anh Bất Hủ

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(12/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)