Trai Tài Gái Sắc

Sáng tác: Mã Thu Giang
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca Song ca

Style: Chachacha | Đơn ca: Nam, Nữ: Dm | Song ca: Dm

Ca sĩ: Hoài Linh & Cẩm Ly: Dm | Hồng Vân & Thành Lộc: Cm | Yến Vy & Ngọc Hồ: Cm | Khưu Huy Vũ & Dương Hồng Loan: Dm

1. Nhất trai làng anh công tử hào hoa, 
Nhất gái quê em khuê các con nhà, 
Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, 
Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng, 
Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, 
Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, 
Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài...

2. Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, 
Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, 
Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, 
Nhà em có vườn trái cây rất bảnh, 
Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, 
Dân trong làng mong đám cưới lai rai, 
Trai thết bò dê còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ]
A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, 
Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng...
A.. Tưng bừng pháo nổ, 
Bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, 
Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

3. Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, 
Nhất gái quê em tươi mát trên đời, 
Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, 
Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả, 
Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, 
Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, 
Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời...

1. Nhất trai [Dm] làng anh công tử hào [F] hoa
Nhất gái [Gm] quê em khuê [F] các con [Dm] nhà
Tròn đôi [Bb] tám nàng [F] là bông bưởi [Bb] trắng
Tròn đôi [C] chín chàng [G] mô-đen rất [F] lẳng
Đôi trai [C] tài gái sắc kém chi [F] ai
Đôi trai [Bb] tài gái sắc kém chi [Am] ai
Anh nhất làng [Gm] trong còn em nhất làng [Dm] ngoài

2. Tiếng vang [Dm] đồn anh công tử giàu [F] sang
Tiếng cũng [Gm] vang em cô [F] út hột [Dm] xoàn
Nhà anh [Bb] có ruộng [F] cò bay thẳng [Bb] cánh
Nhà em [C] có vườn trái [G] cây rất [F] bảnh
Đôi trai [C] tài gái sắc kém chi [F] ai
Dân trong [Bb] làng mong đám cưới lai [Am] rai
Trai thết bò [Gm] dê còn gái thết lợn [Dm] gà

[ĐK: ]  [Bb] A... Trai tài gái [Dm] sắc trai tài gái [Bb] sắc đám cưới thật là vui [F] ghê
Trăm thuyền đuôi [Gm] tôm năm mươi giò [Am] lái rước dâu rộn [Dm] ràng
[Bb] A... Tưng bừng pháo [Dm] nổ
Bia rượu cũng [Bb] nổ tiếng trống nhạc vang [F] lên
Ăn mừng uyên [Gm] ương 500 con gà [Am] trống 600 con vịt [Dm] cồ

3. Nhất trai [Dm] làng anh công tử chịu [F] chơi
Nhất gái [C] quê em tươi [F] mát trên [Dm] đời
Nhà anh [Bb] có ruộng [F] vườn trâu bò [Bb] lắm
Thì đâu [C] xá chuyện [G] tốn hao vất [F] vả
Năm trăng [C] mật đi khắp thế gian [F] chơi
Sau trăng [Bb] mật ta vẫn cứ rong [Am] chơi
Anh nhất hành [Gm] tinh còn em nhất trần [Dm] đời

TONE: Nam, Nữ: Dm | STYLE: Chachacha

Nhất trai làng anh công tử hào hoa, Nhất gái quê em khuê các con nhà, Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài...

Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, Nhà em có vườn trái cây rất bảnh, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Dân trong làng mong đám cưới lai rai, Trai thết bò dê còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ] A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng... A.. Tưng bừng pháo nổ, Bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, Nhất gái quê em tươi mát trên đời, Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả, Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời...

== DẠO NHẠC ==

Nhất trai làng anh công tử hào hoa, Nhất gái quê em khuê các con nhà, Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Anh nhất làng trong còn em nhất làng ngoài...

Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, Nhà em có vườn trái cây rất bảnh, Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, Dân trong làng mong đám cưới lai rai, Trai thết bò dê còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ] A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng... A.. Tưng bừng pháo nổ, Bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, Nhất gái quê em tươi mát trên đời, Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả, Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời...

* Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời... ** Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, Anh nhất hành tinh còn em nhất trần đời......

== HẾT BÀI ==

TONE: Dm | STYLE: Chachacha

[NAM: ] Nhất trai làng anh công tử hào hoa, [NỮ: ] Nhất gái quê em khuê các con nhà, [NAM: ] Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, [NỮ: ] Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng,

[NAM: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [CHUNG: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [NAM: ] Anh nhất làng trong [NỮ: ] còn em nhất làng ngoài...

[NAM: ] Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, [NỮ: ] Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, [NAM: ] Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, [NỮ: ] Nhà em có vườn trái cây rất bảnh,

[NAM: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [CHUNG: ] Dân trong làng mong đám cưới lai rai, [NAM: ] Trai thết bò dê [NỮ: ] còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ] [NAM: ] A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, [NỮ: ] Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng...

[NAM: ] A.. Tưng bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, [NỮ: ] Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

[NAM: ] Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, [NỮ: ] Nhất gái quê em tươi mát trên đời, [NAM: ] Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả,

[CHUNG: ] Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, [NAM: ] Anh nhất hành tinh [NỮ: ] còn em nhất trần đời...

== DẠO NHẠC ==

[NAM: ] Nhất trai làng anh công tử hào hoa, [NỮ: ] Nhất gái quê em khuê các con nhà, [NAM: ] Tròn đôi tám nàng là bông bưởi trắng, [NỮ: ] Tròn đôi chín chàng mô-đen rất lẳng,

[NAM: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [CHUNG: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [NAM: ] Anh nhất làng trong [NỮ: ] còn em nhất làng ngoài...

[NAM: ] Tiếng vang đồn anh công tử giàu sang, [NỮ: ] Tiếng cũng vang em cô út hột xoàn, [NAM: ] Nhà anh có ruộng cò bay thẳng cánh, [NỮ: ] Nhà em có vườn trái cây rất bảnh,

[NAM: ] Đôi trai tài gái sắc kém chi ai, [CHUNG: ] Dân trong làng mong đám cưới lai rai, [NAM: ] Trai thết bò dê [NỮ: ] còn gái thết lợn gà...

[ĐK: ] [NAM: ] A.. Trai tài gái sắc trai tài gái sắc đám cưới thật là vui ghê, [NỮ: ] Trăm thuyền đuôi tôm năm mươi giò lái rước dâu rộn ràng...

[NAM: ] A.. Tưng bừng pháo nổ, bia rượu cũng nổ tiếng trống nhạc vang lên, [NỮ: ] Ăn mừng uyên ương năm trăm con gà trống sáu trăm con vịt cồ...

[NAM: ] Nhất trai làng anh công tử chịu chơi, [NỮ: ] Nhất gái quê em tươi mát trên đời, [NAM: ] Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, Thì đâu xá chuyện tốn hao vất vả,

[CHUNG: ] Năm trăng mật đi khắp thế gian chơi, Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, [NAM: ] Anh nhất hành tinh [NỮ: ] còn em nhất trần đời...

* [CHUNG: ] Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, [NAM: ] Anh nhất hành tinh [NỮ: ] còn em nhất trần đời... ** [CHUNG: ] Sau trăng mật ta vẫn cứ rong chơi, [NAM: ] Anh nhất hành tinh [NỮ: ] còn em nhất trần đời......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tự Học Piano Trong 10 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/05/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)