Truyền Nhân Quan Nhị Ca

Sáng tác: Lâm Chấn Khang
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Ballad | Đơn ca: ---

Hạo Nam tôi mang dòng máu Quan Nhị Ca, 
Sống là phải chất chất anh em, 
Sống đừng bao giờ cư xử với tôi bằng đao bằng sắt, 
Mà hãy cư xử bằng chất sống nghĩa tình..

Nhiều người bảo hạo nam tôi, 
Khó gần nhưng bạn ơi bản chất bạn chưa chạm đến tim tôi, 
Nếu bạn đã chạm được thì, 
Chắc bạn sẽ yêu và có thể phải..

Gây nghiện với chất sống của tôi đấy, 
Tôi sống chẳng nịnh nọt hơn thua, 
Không bao giờ xuyên tạc, 
Chỉ mong đời sẽ mãi bình yên..

Chính nghĩa trong ta bạn tin tôi tin đánh đánh gục những tên hung tàn, 
Xin giã từ lũ yêu ma...


Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta hà, 
Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta hà, 
Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta hà...

Hãy như quan nhị ca sống đúng chất không hề điêu ngoa, 
Hao nam xin quan nhị ca hãy chứng giám con là hạo nam, 
Đời Hạo Nam chẳng mang thân xác, 
Chữ tình nghĩa giữ trong ta, 
Một mai có trở về nơi cát bụi nguyện xin chung mồ anh em...

Dẫu không cùng cha cùng mẹ sinh ra những chúng ta chảy chung dòng máu nóng, 
Hỡi những anh em mang dòng máu quan nhị ca cùng nhau xiết chặt tay lại, 
Giành lại chân lý và lẽ phải, 
Cùng nhau giúp người cứu người...

Dẫu là bao nhiêu thằng ghét ganh vẫn không lùi bước, 
Tiêu diệt những bọn yêu tinh, 
Chẳng phải là người hùng trong sách sử, 
Tôi chỉ là người canh giữ lương tâm...

Lương tâm công đã có tôi bẻ thẳng, 
Không bao giờ e ngại tác hại diệt hại đến nhân gian, 
Quan nhĩ nhị ca con xin người chứng giám cho hạo nam con, 
Mãi một lòng công đức sống thằng lương tâm không lừa thầy phản bạn...

TONE: --- | STYLE: Ballad

Hạo Nam tôi mang dòng máu Quan Nhị Ca, Sống là phải chất chất anh em, Sống đừng bao giờ cư xử với tôi bằng đao bằng sắt, Mà hãy cư xử bằng chất sống nghĩa tình..

Nhiều người bảo hạo nam tôi, Khó gần nhưng bạn ơi bản chất bạn chưa chạm đến tim tôi, Nếu bạn đã chạm được thì, Chắc bạn sẽ yêu và có thể phải...

Gây nghiện với chất sống của tôi đấy, Tôi sống chẳng nịnh nọt hơn thua, Không bao giờ xuyên tạc, Chỉ mong đời sẽ mãi bình yên.. Chính nghĩa trong ta bạn tin tôi tin đánh đánh gục những tên hung tàn, Xin giã từ lũ yêu ma...

Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta. hà, Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta. hà, Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta. hà...

Hãy như quan nhị ca sống đúng chất không hề điêu ngoa, Hao nam xin quan nhị ca hãy chứng giám con là Hạo Nam, Đời Hạo Nam chẳng mang thân xác, Chữ tình nghĩa giữ trong ta, Một mai có trở về nơi cát bụi nguyện xin chung mồ anh em...

Dẫu không cùng cha cùng mẹ sinh ra những chúng ta chảy chung dòng máu nóng, Hỡi những anh em mang dòng máu quan nhị ca cùng nhau xiết chặt tay lại, Giành lại chân lý và lẽ phải, Cùng nhau giúp người cứu người...

Dẫu là bao nhiêu thằng ghét ganh vẫn không lùi bước, Tiêu diệt những bọn yêu tinh, Chẳng phải là người hùng trong sách sử, Tôi chỉ là người canh giữ lương tâm...

Lương tâm công đã có tôi bẻ thẳng, Không bao giờ e ngại tác hại diệt hại đến nhân gian, Quan nhĩ nhị ca con xin người chứng giám cho hạo nam con, Mãi một lòng công đức sống thằng lương tâm không lừa thầy phản bạn...

* Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta. hà, Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta. hà, Chính nghĩa chính ở trong ta trong ta trong ta. hà...

* Hãy như quan nhị ca sống đúng chất không hề điêu ngoa, Hao nam xin quan nhị ca hãy chứng giám con là Hạo Nam, Đời Hạo Nam chẳng mang thân xác, Chữ tình nghĩa giữ trong ta, Một mai có trở về nơi cát bụi nguyện xin chung mồ anh em...

* Nào anh em cùng xung phong.. hư, Xung phong.. hư.. xung phong.. hư... ** Nào anh em cùng xung phong.. hư, Xung phong.. hư.. xung phong.. hư... *** Nào anh em cùng xung phong.. hư, Xung phong.. hư.. xung phong.. hư... **** Nào anh em cùng xung phong.. hư, Xung phong.. hư.. xung phong...

* Dẫu không cùng cha cùng mẹ sinh ra những chúng ta chảy chung dòng máu nóng, Hỡi những anh em mang dòng máu quan nhị ca cùng nhau xiết chặt tay lại, Giành lại chân lý và lẽ phải, Cùng nhau giúp người cứu người...

* Dẫu là bao nhiêu thằng ghét ganh vẫn không lùi bước, Tiêu diệt những bọn yêu tinh, Chẳng phải là người hùng trong sách sử, Tôi chỉ là người canh giữ lương tâm...

* Lương tâm công đã có tôi bẻ thẳng, Không bao giờ e ngại tác hại diệt hại đến nhân gian, Quan nhĩ nhị ca con xin người chứng giám cho hạo nam con, Mãi một lòng công đức sống thằng lương tâm không lừa thầy phản bạn......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tự Học Piano Trong 10 Ngày

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(20/04/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)