Unchained Melody

Sáng tác: Hy Zaret Alex North
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Oh, my love, my darling, I've hungered for your touch, A long, lonely time, Time goes by so slowly, And time can do so much, Are you still mine?... I need your love, I need your love, God speed your love to me...

Lonely rivers flow, To the sea, to the sea, To the open arms of the sea, Lonely rivers sigh, "Wait for me, wait for me", I'll be coming home, wait for me...

Oh, my love, my darling, I've hungered, for your touch, A long, lonely time... Time goes by so slowly, And time can do so much, Are you still mine?, I need your love, I need your love, God speed your love to me...

== THE END ==

Oh, my love, my darling, 
I've hungered for your touch, 
A long, lonely time, 
Time goes by so slowly, 
And time can do so much, 
Are you still mine?...
I need your love,
I need your love,
God speed your love to me...


Lonely rivers flow, 
To the sea, to the sea, 
To the open arms of the sea, 
Lonely rivers sigh, 
"Wait for me, wait for me", 
I'll be coming home, wait for me...

Oh, my love, my darling, 
I've hungered, for your touch, 
A long, lonely time...
Time goes by so slowly, 
And time can do so much, 
Are you still mine?, 
I need your love, 
I need your love, 
God speed your love to me...


(Lonely mountains gaze, 
At the stars, at the stars, 
Waiting for the dawn of the day, 

All alone I gaze, 
At the stars, at the stars, 
Dreaming of my love far away...)

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tìm bài hát để hát tiếp:

* CHỈ GÕ TÊN BÀI HÁT, Ví Dụ: "Sầu Tím Thiệp Hồng", "sau tim thiep hong" hoặc "stth" nếu Bài Hát có 1 từ, 2 từ hoặc 3 từ thì không nên viết tắt.

Guitar Đệm Hát Nâng Cao Cùng Haketu

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(18/10/2023 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)