Xin Mặt Trời Ngủ Yên

Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Bấm vào nút bên cạnh để trình chiếu: Đơn ca

Style: Slow Rock | Đơn ca: Nam: Bm, Nữ: Em

Ca sĩ: Ngọc Lan: Em | Khánh Ly: Em | Quang Dũng: Bm | Trịnh Công Sơn: Am | Jo Marcel: Bm | Ánh Tuyết: Ebm | Cẩm Vân: Em | Ý Lan: Em | Duy Khánh: Bm

Một ngày ngày đã qua, 
Ôi một ngày ngày chóng qua, 
Một chiều một ngày âm thầm đã, 
Đã trôi đi không còn gì, 
Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè, 
Ngựa hồng đã mỏi vó, 
Chết trên đồi quê hương, 
Còn có ai không còn người, 
Ôi nhân loại mặt trời và em thôi, 
Này đôi môi xin thương người, 
Ôi nhân loại mặt trời trong tôi...
 
Một ngày ngày đã qua, 
Ôi từng ngày từng xót xa, 
Một chiều một ngày tay người đã, 
Thả mây bay cho đường dài, 
Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại, 
Thuở hồng hoang đã thấy, 
Đã xanh ngời liêu trai, 
Còn có ai trên cuộc đời, 
Ôi nhân loại còn người và tôi thôi, 
Rồi lang thang như mây trời, 
Ôi nhân loại còn người trong tôi...
 
Mặt trời đã ngủ yên xin mặt trời hãy ngủ yên, 
Người hãy nhớ mang theo hành trang, 
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng, 
Người hãy nhớ mang theo hành trang, 
Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng, 
Người hãy nhớ hãy nhớ hoài, 
Người hãy nhớ hãy nhớ đời, 
Người hãy nhớ hãy nhớ người...

Một [Em] ngày ngày đã [Am] qua
Ôi một [Em] ngày ngày chóng [C] qua
Một [B7] chiều một [Em] ngày âm thầm [G] đã [B7]
Đã trôi [Am] đi không còn [Em] gì
Ôi chinh [G] chiến đã [Em] mang đi bạn [C] bè
Ngựa [Am] hồng đã mỏi [D] vó
Chết trên [B7] đồi quê [Em] hương
Còn có [D] ai không còn [Em] người
Ôi nhân [C] loại mặt [B7] trời và em [Em] thôi
Này đôi [Am] môi xin thương [Em] người
Ôi nhân [C] loại mặt [B7] trời trong [Em] tôi.

Một [Em] ngày ngày đã [Am] qua
Ôi từng [Em] ngày từng xót [C] xa
Một [B7] chiều một [Em] ngày tay người [G] đã [B7]
Thả mây [Am] bay cho đường [Em] dài
Sau chinh [G] chiến ôi [Em] quê hương thần [C] thoại
Thuở [Am] hồng hoang đã [D] thấy
Đã [B7] xanh ngời liêu [Em] trai
Còn có [D] ai trên cuộc [Em] đời
Ôi nhân [C] loại còn [B7] người và tôi [Em] thôi
Rồi lang [Am] thang như mây [Em] trời
Ôi nhân [C] loại còn [B7] người trong [Em] tôi.

Mặt [Em] trời đã ngủ [Am] yên xin mặt [D] trời hãy ngủ [B7] yên
Người hãy nhớ mang theo hành [Em] trang
Qua khoang trời [B7] vắng chân mây địa [Em] đàng
Người hãy [Am] nhớ mang theo hành [Em] trang
Qua khoang trời [B7] vắng chân mây địa [Em] đàng
Người hãy [Am] nhớ hãy nhớ [Em] hoài
Người hãy [D] nhớ hãy nhớ [Em] đời
Người hãy [B7] nhớ hãy nhớ [Em] người.

TONE: Nam: Bm, Nữ: Em | STYLE: Slow Rock

Một ngày ngày đã qua, Ôi một ngày ngày chóng qua, Một chiều một ngày âm thầm đã, Đã trôi đi không còn gì,

Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè, Ngựa hồng đã mỏi vó, Chết trên đồi quê hương, Còn có ai không còn người, Ôi nhân loại mặt trời và em thôi, Này đôi môi xin thương người, Ôi nhân loại mặt trời trong tôi...

Một ngày ngày đã qua, Ôi từng ngày từng xót xa, Một chiều một ngày tay người đã, Thả mây bay cho đường dài,

Sau chinh chiến ôi quê hương thần thoại, Thuở hồng hoang đã thấy, Đã xanh ngời liêu trai, Còn có ai trên cuộc đời, Ôi nhân loại còn người và tôi thôi, Rồi lang thang như mây trời, Ôi nhân loại còn người trong tôi...

== DẠO NHẠC ==

Một ngày ngày đã qua, Ôi một ngày ngày chóng qua, Một chiều một ngày âm thầm đã, Đã trôi đi không còn gì,

Ôi chinh chiến đã mang đi bạn bè, Ngựa hồng đã mỏi vó, Chết trên đồi quê hương, Còn có ai không còn người, Ôi nhân loại mặt trời và em thôi, Này đôi môi xin thương người, Ôi nhân loại mặt trời trong tôi...

Mặt trời đã ngủ yên xin mặt trời hãy ngủ yên, Người hãy nhớ mang theo hành trang, Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng, Người hãy nhớ mang theo hành trang, Qua khoang trời vắng chân mây địa đàng...

* Người hãy nhớ hãy nhớ hoài, Người hãy nhớ hãy nhớ đời, Người hãy nhớ hãy nhớ người... Hãy nhớ người, Hãy nhớ người, Hãy nhớ.. người......

== HẾT BÀI ==

Nếu thấy lời nhạc có ích, bạn có thể Mời Cafe

Tự Tin Chơi Nhạc Cùng Ukulele

XEM CHI TIẾT

Hôm Nay


(09/03/2024 ÂL)

YÊU CẦU LỜI NHẠC SỐNG

Hãy nhập tên bài hát mà LỜI NHẠC SỐNG của Lời Nhạc Sống .PRO không có, cám ơn!

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)