Ví dụ: https://hopamviet.vn/chord/song/tro-ve-cat-bui/W8IU0F8B.html
Mời Cafe

Trình chiếu nhanh trên Lời Nhạc Sống .PRO là gì? Là hỗ trợ trình chiếu TOÀN MÀN HÌNH với nội dung bất kỳ, chủ yếu hiện tại là hỗ trợ trình chiếu LỜI BÀI HÁT - TOÀN MÀN HÌNH cho ca sĩ hát với ban nhạc trong trường hợp bài hát tìm kiếm trên Lời Nhạc Sống .PRO không có.

Hướng dẫn:

Bước 1: Tìm lời bài hát trên Internet

Bước 2: Nhập TÊN BÀI HÁT

Bước 3: Copy LỜI BÀI HÁT tìm được ở B1 rồi Dán vào phần Lời bài hát

Bước 4: Nhấn vào nút Trình Chiếu Ngay

Chữ nhỏ (-) Chữ to (+)